Информация за категорията

Понятието пластовослепени плочи (шпервани) е сборно и се отнася до голям брой материали, в това число и материали от недървесен произход. Съгласно стандарт на Германия пластовослепените плочи се изработват от дървесни и други материали при налягане и нагряване. За отношението на дължините и широчините към дебелините се дава пояснението "материал с малка дебелина".За изработване на различни видове пластовослепени плочи се използват следните материали: за среден слой - фурнири, рейки от масивна дървесина. За лицеви слоеве, блинд фурнири, плочи от дървесни влакна, шперплат.

WOOD COMMERCE СЪВЕТВА ЗА КАКВО ДА ВНИМАВАTE ПРИ ПОКУПКА: устойчивост на слепването, гладкост на повърхността, опаковка.